Velkommen til Darum Sogns Jagtforenings (DSJ) hjemmeside. Formålet med denne hjemmeside er, at holde medlemmer af DSJ opdateret med, hvad der foregår i foreningen samt have nyttig information tilgængeligt.

Bukkejagten i foråret 2023 er nu slut, og der er nedlagt 3 bukke, se bukkene her. Nedlagte Bukke i foråret 2023

Vigtige Datoer

Næste generalforsamling i Darum Sogns Jagtforening afholdes i august 2024, den endelige dato for næste generalforsamling vil i god tid inden næste generalforsamling, blive annonceret her med tilhørende dagsorden.

Så er der kommet en reguleringstilladelse til voksne råger i Sandgadens Plantage gældende til den 15. marts 2024. Se under reguleringstilladelser