Velkommen til Darum Sogns Jagtforenings (DSJ) hjemmeside. Formålet med denne hjemmeside er, at holde medlemmer af DSJ opdateret med, hvad der foregår i foreningen samt have nyttig information tilgængeligt.

Der er kommet reguleringstilladelse til Rågeunger i Sandgadens Plantage. Gældende fra 5/5-24 til den 15/6-24.

Så er der foretaget lodtrækning til Bukkejagten 2024

Syd                                          Nord

Uge 20: Allan                        Eddi

Uge 21: Peter                         Bjørn

Uge 22: Benjamin                Leif

Uge 23: Frank                       Torben

Uge 24: Flemming                Kim

Bukkejagt fra mandag morgen til og med søndag aften. Husk at give formanden besked ved nedlagt buk

Så har vi fået reguleringstilladelse til rågeunger på adressen Gl. Darumvej 36. Se under reguleringer

Reguleringen af rågeunger gælder nu hele Sandgadens Plantage, Husk at tage de skudte unger med hjem

Der er opstået tvivl om sidediget under bukkejagten er med i syd eller nord-.

Sidediget er med under SYD.

Vigtige Datoer

Næste generalforsamling i Darum Sogns Jagtforening afholdes i august 2024, den endelige dato for næste generalforsamling vil i god tid inden næste generalforsamling, blive annonceret her med tilhørende dagsorden.,