Velkommen til Darum Sogns Jagtforenings (DSJ) hjemmeside. Formålet med denne hjemmeside er, at holde medlemmer af DSJ opdateret med, hvad der foregår i foreningen samt have nyttig information tilgængeligt.

Generalforsamling i Darum Sogns Jagtforening er den 6. August 2024 kl. 1900 Hos Allan Gl. Darumvej 13. Dagsorden Tryk på linket Darum Jagt – Generalforsamling 2024

Så er der foretaget lodtrækning til Bukkejagten 2024

Nord                                          Syd

Uge 25 : Allan                        Bjørn

Uge 26: Peter                         Leif

Uge 27: Benjamin                 Torben

Uge 28: Frank                        Kim

Uge 29: Flemming

Bukkejagt fra mandag morgen til og med søndag aften. Husk at give formanden besked ved nedlagt buk

Der er opstået tvivl om sidediget under bukkejagten er med i syd eller nord-.

Sidediget er med under SYD.

Vigtige Datoer

Næste generalforsamling i Darum Sogns Jagtforening afholdes i august 2024, den endelige dato for næste generalforsamling vil i god tid inden næste generalforsamling, blive annonceret her med tilhørende dagsorden.,